X

Schoolbestuur

Inrichtende macht

De Inrichtende Macht (I.M.) van een school is de eigenlijke organisator van en eindverantwoordelijke voor het onderwijs in die school. De gegevens die hier volgen hebben betrekking op de I.M. van onze school.

VZW Katholiek Onderwijs Regio Antwerpen Binnenstad (VZW KORAB)
Noorderlaan 108
2030 ANTWERPEN

 

Raad van Beheer

Voorzitter: dhr. B. Struyf
Afgevaardigd Beheerder: dhr. V. De Schepper

 

Interne Beroepscommissie

Bij de voorzitter van deze commissie kunnen de ouders (of de meerderjarige leerling) beroep aantekenen bij een definitieve uitsluiting van hun zoon/dochter uit de school en - als ze niet akkoord gaan met de genomen beslissing van de delibererende klassenraad - op het einde van het schooljaar.

Secundaire Handelsschool Sint-Lodewijk
Aan de Voorzitter van de Interne Beroepscommissie
Lombardenvest 52
2000 ANTWERPEN