X

Informaticabeheer

Deze afdeling is er gekomen omdat er een grote behoefte bestaat naar handige vaklui. Je leert hier hoe een computer werkt maar ook computersystemen beheren en herstellen. Een afdeling voor leerlingen die handig zijn, van uitdagingen houden en de moderne technologieën op de voet willen volgen.

Lessentabel

VAKGEBIED VAKKEN 5de JAAR 6de JAAR
Talen Nederlands
Frans
Engels
3
3
2
3
3
3
Handel Toegepaste informatica
Bedrijfsbeheer
Ondernemend project
Stage
11
-
2
-
9+1
2
-
2
Positieve wetenschappen Wiskunde
Natuurwetenschappen
4
1
4
1
Algemeen vormende vakken Godsdienst
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Lichamelijke opvoeding
2
1
1
2
2
1
1
2
TOTAAL   33 33
(+1)

 

Toegepaste informatica

Het fundamenteel gedeelte van de opleiding Informaticabeheer zit vervat in één vak: toegepaste informatica. Het behelst elf lesuren in het vijfde jaar en acht in het zesde jaar. Om in de praktijk kennis te maken met de job van systeembeheerder, loop je in het laatste jaar een stage van bijna drie weken in een bedrijf dat je zelf koos. De lessen die hierdoor wegvallen haal je grotendeels in door twee extra lesuren (niet vermeld in het lessenrooster). Zo blijft het aantal lesuren per week ook in het zesde jaar Informaticabeheer hetzelfde als in het vijfde jaar Informaticabeheer en alle andere richtingen in onze school.

Een computernetwerk leren beheren is natuurlijk dé pijler van de opleiding. We leren je daarvoor een tiental competenties aan:

  • hardware samenstellen en aanpassen in functie van vooropgestelde eisen;
  • een besturingssysteem beheren;
  • een netwerk samenstellen en onderhouden;
  • samen met anderen een kantoorpakket gebruiken en ondersteuning bieden;
  • taken in verband met een netwerk of een kantoorpakket optimaliseren;
  • gegevens centraal beheren, uitwisselen en centraal rapporteren;
  • ontwikkelingen in ICT opvolgen;
  • logistieke en computertechnische problemen analyseren en opvolgen;
  • een website maken en beheren;
  • het computergebruik in een organisatie ondersteunen.

We opteren ervoor om te leren vanuit de praktijk door middel van oefeningen, opzoekwerk, presentaties, labo’s en een stage. Naast kennis verwerf je op die manier ook heel wat vaardigheden en attitudes die je zeker nodig hebt in je verdere loopbaan in de ICT-sector.

 

Profiel van de leerling

De richting Informaticabeheer bouwt naadloos verder op de kennis en de vaardigheden die je verwierf in de 2de graad Handel. Voor het vak informatica veronderstellen we dat je over een basiskennis ICT beschikt en vlot kan omspringen met de belangrijkste kantoortoepassingen (tekstverwerking, rekenblad en gegevensbeheer). Je kan ook een inleiding tot het programmeren succesvol verwerken.
Daarnaast ken je de basisprincipes van economie en boekhouden. Voor wiskunde is een doorstroming vanuit de 2de graad Handel ideaal omdat de leerplannen op elkaar zijn afgestemd. Kom je uit de 2de graad Handel-talen, zal je je moeten bijwerken. Ook als je uit een andere richting komt, zal je – in samenspraak met de school – de nodige inspanningen moeten leveren om de vereiste voorkennis op te doen.
Zoals je merkt is een technische aanleg en interesse onontbeerlijk. In deze afdeling staat de computer centraal en leer je probleemoplossend denken. Deductief en gestructureerd werken, fouten interpreteren en verhelpen zijn belangrijke talenten. Wie goed is in wiskunde bewijst al over die kwaliteiten te beschikken. Maar ook communicatieve vaardigheden zijn een pluspunt: ICT vereist vaak dat je samenwerkt met anderen.

 

Mogelijkheden na de richting Informaticabeheer

Informaticabeheer is eerst en vooral gericht op doorstroming. Toch kan je ook onmiddellijk je kans wagen op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld als pc-deskundige in een computerwinkeltje, als onderhoudstechnicus, assistent netwerkbeheerder of helpdeskmedewerker. Omdat je – mits een goede inzet voor het vak bedrijfsbeheer – aan het einde van deze opleiding meteen ook een attest bedrijfsbeheer behaalt, kan je ook meteen je eigen zaak opstarten, een computerwinkeltje bijvoorbeeld.
Wil je, zoals de meeste van je voorgangers, verder studeren, dan staan er heel wat deuren in het hoger onderwijs open. Velen kiezen in het grote aanbod voor een professionele bacheloropleiding multimedia, webverkeer, netwerkbeheer of programmeren. Voor wie kiest voor een Se-n-Se-opleiding, is de richting Commercieel Webverkeer een logische keuze, maar ook Immobiliënbeheer of Administratie vrije beroepen liggen binnen de mogelijkheden.