Iedere school probeert zich op één of andere manier te profileren. Om te beginnen doen wij dit door ons toe te leggen op een erg overzichtelijk en gespecialiseerd studieaanbod

Maar bovenal doen we dit door de begeleiding van onze leerlingen ter harte te nemen, écht ter harte te nemen. Op studievlak gebeurt dit in de les, na de les, na de schooluren… maar ook op socio-emotioneel vlak investeren wij uitvoerig in onze leerlingen. 

Je komt over dit alles meer te weten hiernaast…

Avondstudie

Dagelijks (behalve op woensdag) is er mogelijkheid om in de avondstudie te blijven.

Bij nieuwe leerlingen werken we de achterstand voor bepaalde vakken weg.

CLB

Het Vrij CLB De Wissel werkt aan het welbevinden van onze leerlingen.

Onze 1ste graad krijgt hulp om huiswerk te maken en toetsen voor te bereiden.

Je-goed-in-je-vel-voelen vinden we minstens even belangrijk als je studie-inzet.

Voor elke geattesteerde leerontwikkelingsstoornis volgt er een begeleidingsplan.

We evalueren én remediëren onze leerlingen op regelmatige basis doorheen het schooljaar.