Bedrijfswetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit. Deze richting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en een verdiepte basisvorming wiskunde.

De uitgebreide economische vorming geeft inzicht in de werking van de economie als systeem en de rol die de overheid hierbij speelt. We leren een kritische houding aan te nemen als consument, toekomstig werknemer of ondernemer. We leren ook aandacht te hebben voor duurzaamheid, kwetsbaarheid en rechtvaardigheid.

Lessentabel

 
VAKGEBIEDVAKKEN5de JAAR6de JAAR
TalenNederlands
Frans
Engels
Duits
3+1
2+1
2
1
3+1
2+1
2+1
1
BedrijfswetenschappenBedrijfswetenschappen
Informaticawetenschappen
8
1
8
1
Positieve wetenschappenWiskunde
Natuurwetenschappen
3+1
2
4
1
Algemeen vormende vakkenGodsdienst
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Artistieke vorming
Mens en samenleving
Lichamelijke opvoeding
2
1
1
0
1
2
2
1
1
1
0
2
TOTAAL 3232

De uitgebreide economische vorming geeft inzicht in twee domeinen:

  • Het eerste domein is algemene economie. Dit omvat een studie van onze economie op macroniveau, hoe prijzen tot stand komen, welk beleid de overheid kan voeren en duurzame economische ontwikkeling.
  • Het domein Bedrijfswetenschappen omvat de essentie van duurzaam ondernemen. We bestuderen de verschillende ondernemings- en financieringsvormen en breiden onze boekhoudkennis uit met accounting en analyse van de jaarrekening.

Eigen aan deze richting is de uitbreiding van het domein Bedrijfswetenschappen met aspecten van sociaal en fiscaal recht, kostprijsberekening en andere managementdomeinen zoals human resources en voorraadbeheer. We scherpen ook ons ondernemerschap aan met de ontwikkeling van een eigen ondernemingsconcept.

Profiel van de leerling

 
 
  • Je hebt een ruime algemene interesse, ook in de actualiteit.
  • Je hebt belangstelling voor de werking van de economie en de overheid.
  • Je schrikt niet terug voor complexe leerinhouden en geeft niet op vooraleer je de leerstof beheerst.
  • Je denkt graag logisch en kritisch na om economische concepten en onderlinge verbanden te begrijpen.
  • Je gebruikt graag wiskunde om economische problemen op te lossen.

 

Mogelijkheden na Bedrijfswetenschappen

 

Vanuit de studierichting Bedrijfswetenschappen in de derde graad kan je doorstromen naar het hoger onderwijs.

Bedrijfswetenschappen bereidt je specifiek voor op richtingen binnen het domein Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Dit omvat onder andere de academische bachelor Handelswetenschappen en de professionele bachelors Bedrijfsmanagement, Communicatie, International Business Management en Office Management. Maar ook Sociale Wetenschappen en Onderwijs behoren tot de mogelijkheden.

Je kan ook voor andere richtingen kiezen, maar dan zal je je voor bepaalde vakken vaak wel moeten bijwerken.