Met de modernisering van het secundair onderwijs worden ook de studierichtingen van de derde graad geordend in een tabel die is ingedeeld in domeinen en finaliteiten. Net zoals in de tweede graad kies je in eerste instantie een domein dat het best aansluit bij je interesses. Vervolgens zal je in functie van je abstractievermogen (je capaciteiten) uit dat domein een studierichting kiezen in een welbepaalde finaliteit.

Ben je geïnteresseerd in een brede algemene vorming, schrik je niet terug voor complexe leerinhouden, leg je graag verbanden tussen leerstofgehelen, ben je bereid thuis veel tijd aan je studie te besteden en wil je later verder studeren in het hoger onderwijs – ook universiteit – dan kies je voor een eerder theoretische studierichting (doorstroomfinaliteit).

Wil je niet louter abstract denken, maar eerder ook theorie kunnen toepassen? Leer je liever vanuit concrete, herkenbare contexten? Wil je niet louter theoretisch maar ook praktijkgericht opgeleid worden? Wil je later kunnen verder studeren in het hoger onderwijs (eerder buiten de universiteit), een graduaat, een se-n-se-opleiding of meteen naar de arbeidsmarkt? Dan kies je voor een theoretisch-praktische studierichting (dubbele finaliteit).

In de derde graad kies je voor de doorstroomfinaliteit als je in de tweede graad een studierichting uit deze finaliteit met succes beëindigde. Is dat niet het geval of koos je in de tweede graad voor een richting in de dubbele finaliteit, dan zal je in de derde graad kiezen voor een richting in de dubbele of arbeidsmarktfinaliteit.

Sint-Lodewijk bouwt in de derde graad verder onze twee studiedomeinen, Economie & organisatie en Taal & cultuur, uit. Hierin bieden we acht studierichtingen aan. Schematisch kunnen we dit als volgt voorstellen:

                           Doorstroomfinaliteit
(domeingebonden)
Dubbele finaliteit
Economie en
Organisatie

Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen

Bedrijfswetenschappen

Applicatie- en Databeheer

Bedrijfsorganisatie

Commerciële Organisatie

Internationale Handel en Logistiek

Taal en Cultuur 

Taal en Communicatie

Toerisme