Bedrijf en Organisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit, waarbij de nadruk ligt op een economische, sociale, maatschappelijke en talige vorming.

Deze bedrijfsgerichte economische vorming richt zich op de ontwikkeling van competenties m.b.t. de ondersteuning van boekhoudkundige, commerciële en HR-activiteiten. Leerlingen leren niet alleen om op een respectvolle manier om te gaan met anderen, maar ook om efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht te communiceren, te adviseren en te begeleiden in alle omstandigheden.

 

Lessentabel

VAKGEBIEDVAKKEN3de JAAR4de JAAR
TalenNederlands
Frans
Engels
4+1
3
3
4
3
3
Bedrijf en OrganisatieBedrijfseconomie
Informatica
8
1
9
2
Positieve wetenschappenWiskunde
Natuurwetenschappen
3
2
3
1
Algemeen vormende vakkenGodsdienst
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Artistieke vorming
Maatschappelijke & economische vorming
Lichamelijke opvoeding
2
1
1
0
1
2
2
1
1
1
0
2
TOTAAL 3232

In het vak bedrijfseconomie verwerf je vooral vaardigheden en kennis op het vlak van:

  • De consument en producten in relatie tot de economische wereld: We hebben aandacht voor het belang van ondernemingen en de manier waarop ze welvaart creëren. Ondernemingen streven immers naar continuïteit en concurrentie en winstgevendheid spelen een belangrijke rol. Ze moeten blijven nadenken over product- en marktontwikkelingen om de consument te blijven overtuigen.
  • De organisatie van ondernemingsactiviteiten: We gaan dieper in op het onderscheid tussen kern-, ondersteunende en managementactiviteiten en hun onderlinge samenhang.
  • Boekhoudkundig en financieel beheer: In functie van de administratieve organisatie is de juiste ondernemingsvorm kiezen van groot belang. Vanuit dit inzicht leren we leerlingen aan om bedrijfsverrichtingen te registreren volgens het systeem van dubbel boekhouden.
  • Personeelsbeheer: In de tweede graad zetten leerlingen vaak hun eerste stappen op de arbeidsmarkt en ondertekenen ze een arbeidsovereenkomst. Kennis van de rechten en plichten van zowel de werknemer als de werkgever maakt leerlingen weerbaar in de toekomstige relatie met hun werkgever.
  • Commercieel beheer: Onderzoek naar hoe prijzen tot stand komen en welke factoren dit proces beïnvloeden, geeft je inzicht in de economie. We brengen onze leerlingen bij hoe ze goede commerciële documenten opstellen, op een professionele manier communiceren met klanten en ondernemingen kunnen laten groeien via een gerichte marketingaanpak.
  • Logistiek en transport: Producten moeten zo snel en efficiënt mogelijk op hun bestemming raken. Kennis van de logistieke flow en de administratieve afhandeling van het transport is hierbij noodzakelijk.

We vinden het op onze school erg belangrijk dat we ICT-vaardigheden aanleren op een correcte en functionele manier. Daarom voegen we expliciet een apart vak informatica toe.

Profiel van de leerling

  • Je hebt interesse voor de zakenwereld.
  • Je blijft graag op de hoogte van de actualiteit.
  • Je bent ondernemend en houdt van organiseren.
  • Je kan goed met mensen samenwerken.
  • Je werkt graag met de computer.
  • Je kan helder, logisch en kritisch denken.
  • Je bent bereid om in andere talen te lezen, te spreken en te schrijven en ernaar te luisteren.
  • Je bent flexibel en communicatief en kan doelgericht werken. 

Mogelijkheden na de 2de graad Bedrijf en Organisatie

Vanuit de studierichting Bedrijf en Organisatie zijn er veel mogelijkheden. Bij aanvang van de derde graad zal je opnieuw een keuze kunnen maken.

Je kan er dan voor kiezen om je basiskennis verder uit te bouwen in de studierichting Bedrijfsorganisatie. Maar je kan je ook verder verdiepen in het commerciële in de studierichting Commerciële Organisatie. Heb je meer interesse in logistiek en de internationale handel, dan is de studierichting Internationale Handel en Logistiek een optie.

Je kan ook nog andere richtingen instappen, maar dan zal je je voor bepaalde vakken vaak wel moeten bijwerken.