Als leerling heb je één jaar onthaalonderwijs achter de rug. Je hebt heel wat Nederlands geleerd, snuffelstage gedaan en je kreeg een voorbereiding op het secundair onderwijs.

Je zou graag willen doorstromen naar ASO of TSO, maar die stap is nog heel groot. De onthaalklas kan je immers niet voorbereiden op de inhoud van alle vakken in het derde middelbaar.

De schakelklas is een brug tussen de onthaalklas en het secundair onderwijs. Je krijgt een aangepast lessenpakket zodat je beter voorbereid bent voor het ASO of TSO.

Op de eerste plaats krijg je nog veel Nederlands, maar ook vakinhouden van biologie, aardrijkskunde, geschiedenis… Er worden ook wekelijks extra uren besteed aan wiskunde en Frans en Engels.

Lessentabel

VAKGEBIED VAKKEN  2de JAAR
Talen Nederlands
Frans
Engels
10
5
2
Economie en organisatie Economie 2
Positieve wetenschappen Wiskunde
Natuurwetenschappen
6
1
Algemeen vormende vakken Godsdienst
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Technologische Opvoeding
Lichamelijke Opvoeding
2
1
1
1
2
Keuze-uur Economie/natuurwetenschappen 1
TOTAAL 34