Applicatie- en Databeheer is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Alhoewel ook deze richting tot het studiedomein Economie en organisatie behoort, is er geen vak bedrijfseconomie. Deze richting vervangt de vorige studierichting Informaticabeheer.

De studierichting Applicatie- en Databeheer is dus een informaticarichting, gericht op het aanleren van vaardigheden en kennis die nodig zijn voor het beheren en onderhouden van applicaties en databanken in een bedrijfscontext. Het is een uitdagende studierichting voor leerlingen die graag werken met moderne technologieën en een passie hebben voor informatica.

Lessentabel

VAKGEBIEDVAKKEN5de JAAR6de JAAR
TalenNederlands
Frans
Engels
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
Specifieke vormingApplicatie- en databeheer1112
Positieve wetenschappenWiskunde
Natuurwetenschappen
3+1
1
2+1
1
Algemeen vormende vakkenGodsdienst
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Artistieke vorming
Mens en samenleving
Lichamelijke opvoeding
2
1
1
0
1
2
2
1
1
1
0
2
TOTAAL 3232

In deze richting kiezen we voor een brede vorming met 3 componenten:

 • Een toegepaste informatica vorming die enerzijds gericht is op het beheer en onderhoud van applicaties en databanken en zich anderzijds toespitst op computer- en netwerkarchitectuur.
 • Een wiskundige vorming die een hoger abstractieniveau vereist en ondersteunend is voor de informatica-component, toegespitst op goniometrie en vectoren, analyse en algebra.
 • Een praktische taalkundige vorming Nederlands, Frans en Engels.

Het vak applicatie- en databeheer speelt in op de toenemende behoefte aan gespecialiseerde IT-professionals die zich bezighouden met het beheer van bedrijfskritieke applicaties en databases:

 • Beheer van applicaties en databanken.
 • Het ontwerpen en implementeren van databanken.
 • Programmeren van applicaties en het onderhouden van bestaande applicaties.
 • Gebruikersondersteuning en het oplossen van problemen bij applicaties.

Het begrijpen en aanpassen van computer-, server- en netwerkarchitectuur.

 

Profiel van de leerling

De opleiding is bedoeld voor leerlingen die in de 2de graad een studierichting uit de studiedomeinen Economie en Organisatie of STEM volgden. Ook jongeren uit studierichtingen van andere studiedomeinen zijn – in samenspraak met de school –  welkom, mits zij interesse hebben in informatica en bereid zijn eventuele achterstanden bij te werken gedurende het vijfde jaar.

Het profiel van de leerling die geschikt is voor deze richting:

 • De leerling is leergierig en kan zich goed documenteren en analyseren.
 • De leerling kan opgedane ervaringen en kennis toepassen in nieuwe situaties.
 • De leerling is handig, zelfredzaam en een doorzetter.
 • De leerling wil graag levenslang blijven leren.
 • De leerling heeft een technologische interesse en vaardigheid.

Onze aanpak is aangepast aan dit profiel. We dagen onze leerlingen graag uit om al doende te leren, waarbij we hen begeleiden en remediëren. Werkplekleren hoort ook bij de opleiding. Het is een unieke manier om kennis te maken met de realiteit op de werkvloer.

Mogelijkheden na Applicatie- en Databeheer

Door de dubbele finaliteit van deze richting kan men ervoor kiezen om verder te gaan studeren of om direct naar de arbeidsmarkt te gaan.

Ga je verder studeren dan is een richting als Toegepaste Informatica het meest aangewezen. Ook Onderwijs behoort tot de mogelijkheden. Maar, je kan ook direct in de arbeidsmarkt instappen dank zij de beroepskwalificatie functioneel digitaal ondersteuner. Zo kan je aan de slag als informaticus in organisaties, maatschappelijke diensten, of in een kleine of middelgrote onderneming. Je kan ook aan de slag als pc-deskundige in een computerwinkeltje, als onderhoudstechnicus, als assistent netwerkbeheerder of helpdeskmedewerker.