Bedrijfsorganisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit, waarbij de nadruk ligt op een economische, sociale, maatschappelijke en talige vorming.

Deze bedrijfsgerichte economische vorming richt zich op de ontwikkeling van competenties m.b.t. de ondersteuning van boekhoudkundige, commerciële en HR-activiteiten. Leerlingen leren niet alleen om op een respectvolle manier om te gaan met anderen, maar ook om efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht te communiceren, te adviseren en te begeleiden in alle omstandigheden.

 

Lessentabel

 
VAKGEBIEDVAKKEN5de JAAR6de JAAR
TalenNederlands
Frans
Engels
Duits
2+1
2+1
2
1
2+1
2+1
2
1
Specifieke vormingBedrijfsorganisatie1212
Positieve wetenschappenWiskunde
Natuurwetenschappen
2+1
1
2+1
1
Algemeen vormende vakkenGodsdienst
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Artistieke vorming
Mens en samenleving
Lichamelijke opvoeding
2
1
1
0
1
2
2
1
1
1
0
2
TOTAAL 3232

Binnen het vak bedrijfsorganisatie verwerf je vooral vaardigheden en kennis op vier domeinen:

 • Het eerste domein is algemene economie. Behalve micro- en macro-economie, komt hier ook internationale economie aan bod. Duurzame (economische) ontwikkeling kan in de richting Bedrijfsorganisatie niet ontbreken.
 • Bij de organisatie van je bedrijf moet je de doelstellingen en werking van het bedrijf grondig bestudeerd hebben. Het gaat dan om de essentie van duurzaam ondernemen en het beheer van de goederen- en informatiestroom. In dit tweede domein komt ten slotte ook marketing aan bod.
 • Het derde domein is boekhouden en financieel beheer. Hierin onderscheidt de richting Bedrijfsorganisatie zich van de andere economische richtingen uit de dubbele finaliteit. Ook de analyse van de jaarrekening en de bijhorende beslissingen komen aan bod. Leerlingen verwerven inzicht in managementbeslissingen zoals debiteurenbeheer, kostprijsberekeningen en fiscaliteit.
 • Het laatste domein, personeelsbeheer (HR), is specifiek voor de richting Bedrijfsorganisatie. Een studie van het sociaal overleg en de tewerkstelling komt aan bod. Bovendien is er ook voldoende aandacht voor de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel.  De loonberekeningen mogen in dit programma zeker niet ontbreken.

Bij elk leerstofonderdeel worden de ICT-toepassingen optimaal ingezet.  We verwachten dan ook een degelijke basiskennis van diverse softwareprogramma’s.

Werkplekleren hoort ook bij de opleiding. Het is een unieke manier om kennis te maken met de realiteit op de werkvloer.

 

Profiel van de leerling

 
  • Je hebt interesse voor de zakenwereld, zowel vanuit het standpunt van de ondernemer als dat van de werknemer.
  • Je blijft graag op de hoogte van de actualiteit.
  • Je werkt graag met de computer.
  • Je kan goed met mensen samenwerken.
  • Je bent een administratief talent en vreemde talen schrikken je niet af.
  • Je doet graag boekhouden.
  • Je kan helder, logisch en kritisch denken.
  • Je bent flexibel en communicatief en kan doelgericht werken.
  • Je hebt de basiskennis vanuit de tweede graad in een economische richting (Bedrijfs- of Economische Wetenschappen (D) of Bedrijf en Organisatie (D/A)) onder de knie. Mocht dit niet zo zijn, is bijwerken echt wel vereist.

 

Mogelijkheden na Bedrijfsorganisatie

 

Vanuit de studierichting Bedrijfsorganisatie heb je na de derde graad twee opties: de arbeidsmarkt betreden of hogere studies aanvatten.  Op basis van deze richting kent de functie van boekhoudkundig assistent of HR-assistent nog maar weinig geheimen. 

Je kan er ook voor kiezen om hogere studies in hetzelfde studiegebied aan te vatten. Binnen de professionele bacheloropleidingen heb je heel wat mogelijkheden. We denken dan vooral aan het studiegebied ‘Handelswetenschappen en Bedrijfskunde’ met richtingen zoals Bedrijfsmanagement en Hotelmanagement.  Een opleiding binnen het onderwijsveld is ook mogelijk.

Andere professionele bacheloropleidingen zijn niet uitgesloten, maar daarop wordt de leerling niet specifiek inhoudelijk voorbereid. 

Doorstromen naar een academische bacheloropleiding is in theorie mogelijk, maar binnen deze studierichting word je onvoldoende  voorbereid op onderwijs op academisch niveau.