Bedrijfswetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit. Deze richting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en een verdiepte basisvorming wiskunde.

De uitgebreide economische vorming geeft inzicht in de werking van de economie als systeem en de rol die de overheid hierbij speelt. We leren een kritische houding aan te nemen als consument, toekomstig werknemer of ondernemer. We leren ook aandacht te hebben voor duurzaamheid, kwetsbaarheid en rechtvaardigheid.

 

Lessentabel

VAKGEBIED VAKKEN 3de JAAR 4de JAAR
Talen Nederlands
Frans
Engels
4+1
3
2
4
3
3
Bedrijfswetenschappen Economie
Informatica
6
1
6
2
Positieve wetenschappen Wiskunde
Natuurwetenschappen
4
3
4
3
Algemeen vormende vakken Godsdienst
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Artistieke vorming
Mens en samenleving
Lichamelijke opvoeding
2
1
1
0
1
2
2
1
1
1
0
2
Keuze Remediëring Frans of wiskunde 1 0
TOTAAL   32 32

In het vak economie verwerf je vooral vaardigheden en kennis op het vlak van:

  • De consument en producent  in relatie tot de economische wereld: We bestuderen het keuzegedrag van de consument en de producent en onderzoeken hoe ondernemingen kunnen bijdragen tot de welvaart in onze samenleving.
  • De marktwerking en de rol van de overheid en (internationale) organisaties: We onderzoeken hoe de prijs tot stand komt in een economisch systeem. We analyseren ook de arbeidsmarkt en de loonvorming op deze markt.
  • Internationale handel en economische relaties: Internationale handel wint steeds aan belang. We verwerven inzichten in de werking van economische relaties, staan stil bij de gevolgen van een toenemend handelsverkeer en hebben aandacht voor de ontwikkelingen van vandaag.
  • Werking van ondernemingen en organisaties: We gaan op verkenning in de bedrijfswereld en ontdekken hoe ondernemingen en organisaties juist werken en binnen welk wettelijk kader ze dat doen. Het boekhoudkundig aspect van ondernemingen komt hier ook aan bod.

We vinden het op onze school erg belangrijk dat we ICT-vaardigheden aanleren op een correcte en functionele manier. Daarom voegen we expliciet een apart vak informatica toe.

Profiel van de leerling

 • Je hebt een ruime algemene interesse.
 • Je hebt belangstelling voor de werking van de economie, ondernemingen en hun maatschappelijke rol.
 • Je hebt interesse voor wiskunde en wil dit functioneel toepassen in het vak economie.
 • Je volgt graag de actualiteit.
 • Je zoekt graag informatie op en wil die analyseren en verwerken.
 • Je schrikt niet terug voor wat meer complexe leerinhouden.
 • Je kan logisch en kritisch denken.
 • Je kan verbanden leggen.
 • Je durft je vastbijten in een probleem en je geeft niet op.
 • Je werkt graag met de computer.

Mogelijkheden na de 2de graad Bedrijfswetenschappen

Vanuit de studierichting Bedrijfswetenschappen in de tweede graad kan je doorstromen naar Bedrijfswetenschappen in de derde graad. Nadien kies je voor een opleiding hoger onderwijs.

Op onze school bieden we ook de mogelijkheid om je in de tweede graad voor te bereiden op Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen in de derde graad. Je kiest dan in je keuzepakket van het vierde jaar Bedrijfswetenschappen voor het vak fysica.

Daarnaast kan je ook kiezen voor de andere richtingen uit het domein Economie en Organisatie: Bedrijfsorganisatie, Commerciële Organisatie of Internationale Handel en Logistiek.

Je kan ook nog andere richtingen instappen, maar dan zal je je voor bepaalde vakken vaak wel moeten bijwerken.