Zijn taal en communicatie je ding? Schrikt communiceren in het Frans, het Engels en het Duits je niet af? Hou je van sociaal contact? Ben je ICT-minded? Ga je kritisch om met klassieke en nieuwe media? Ben je een goede planner en wil je kleinschalige communicatieprojecten uitvoeren? Werk je graag mee aan een evenement? Staat de klant centraal voor jou? Heb je oog voor de gepaste omgangsvormen? Dan is Taal en Communicatie de juiste studierichting voor jou. 

Lessentabel

VAKGEBIED VAKKEN 5de JAAR 6de JAAR
Talen Nederlands
Frans
Engels
Duits
Spaans
3+1
3+1
3+1
2
1
3+1
4
3+1
1+1
1
Taal en Communicatie Public relations 7 7
Positieve wetenschappen Wiskunde
Natuurwetenschappen
2
1
2
1
Algemeen vormende vakken Godsdienst
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Artistieke vorming
Mens en samenleving
Lichamelijke opvoeding
2
1
1
0
1
2
2
1
1
1
0
2
TOTAAL   32 32

Gedurende je opleiding krijg je een talige, een sociale, een maatschappelijke en culturele vorming. De studierichting Taal en Communicatie combineert een ruim aanbod aan talen met een brede scholing in communicatie, media, actualiteit en cultuur.

Talen (15 uren)

Vandaag hoeft niemand nog overtuigd te worden van de essentiële rol die talenkennis speelt in onze geglobaliseerde wereld, waarin nationale grenzen vervagen en afstanden niet langer een hinderpaal vormen. Een vlotte, parate kennis van meer dan één taal is dus een niet te onderschatten troef en zelfs een absolute noodzaak in de communicatie tussen bedrijven en organisaties uit verschillende landen en continenten.

Alle communicatieve vaardigheden komen zowel schriftelijk als mondeling aan bod. Zo is er evenveel aandacht voor de receptieve vaardigheden (lezen, luisteren) als voor de productieve (schrijven, spreken) en de interactieve vaardigheid (onderlinge communicatie).

Een goede kennis van het Nederlands is absoluut noodzakelijk, het Frans als tweede landstaal is zeker ook niet weg te denken. Het belang van het Engels als wereldtaal hoeft niet extra onderlijnd te worden. Het belang van Duits in een havenstad zoals Antwerpen is ook niet te onderschatten. Daarboven kiezen we voor een initiatie Spaans, een andere wereldtaal.

Public relations (7 uren)

  • Doeltreffend communiceren in een brede waaier aan contexten: Communicatie is een essentieel onderdeel van ons leven, zowel op persoonlijk, maatschappelijk als op professioneel vlak. Maar communiceren is meer dan een boodschap overbrengen. Om doeltreffend te communiceren, zowel visueel, auditief als audiovisueel, hou je niet enkel rekening met de boodschap die je wil overbrengen maar ook met je doel en doelpubliek. Je kiest het juiste medium en kanaal en gaat daar flexibel mee om in steeds veranderende situaties. Om doeltreffend te communiceren heb je heel wat kennis nodig over verschillende communicatiestijlen.
  • Bewust omgaan met communicatiemiddelen en media: Nieuwe technologieën veranderen onze manier van communiceren in snel tempo. Je leert de veelheid aan beschikbare communicatiemiddelen en media kennen Je leert van elk de voor- en nadelen inzien en je leert  er kritisch mee omgaan. Bij communicatie is de keuze van het middel essentieel omdat die de boodschap sterk beïnvloedt. Je leert communicatiemiddelen en media gepast functioneel in te zetten bij het uitwerken van communicatieprojecten.
  • Communicatieprojecten voorbereiden en uitvoeren: Een communicatieproject voorbereiden en uitvoeren vraagt om een planmatige aanpak. Om een goed beeld te krijgen van het hele project doorloop je de verschillende fases ervan. Je ontwikkelt een communicatieplan en de nodige communicatieproducten. Je staat in voor de praktische uitvoering van een communicatieproject van A tot Z. Daarbij sta je open voor feedback. Je houdt rekening met die feedback bij het voorbereiden en uitvoeren van volgende communicatieprojecten.
  • Werkplekleren hoort ook bij de opleiding. Het is een unieke manier om kennis te maken met de realiteit op de werkvloer.

Profiel van de leerling


Hoe weet je nu vooraf of je een reële kans op slagen hebt in deze afdeling? Aan welk profiel beantwoord je best?

Je hebt in ieder geval een meer dan gemiddelde interesse voor taal en alles wat daarmee samenhangt. Je vindt het gewoon leuk en boeiend om vlot en correct te communiceren in vijf talen. Je bent ook bereid je voor de volle 100% in te zetten om je praktische taalkennis naar een hoger niveau te tillen. Als je ten slotte ook nog beschikt over een gezonde dosis creativiteit en zelfredzaamheid, dan kom je al een heel eind.

Je bent sociaal en communicatief sterk en geïnteresseerd in cultuur en actualiteit. Taalvaardigheid en een brede interesse volstaan niet. Wie in deze sector wil werken, moet ook creatief en commercieel zijn. Veranderingen vormen voor jou een positieve uitdaging.  De opleiding vraagt dan ook heel wat inzet en een correcte studiehouding.

Mogelijkheden na Taal en Communicatie


Als je liever niet verder studeert, dan kan je de arbeidsmarkt op, want je beschikt over voldoende praktische bagage als polyvalent taal- en communicatieassistent.

Heb je zin om verder te studeren dan behoren de richtingen bachelor in Sociale wetenschappen, Onderwijs, Communicatiemanagement, Journalistiek, Media en Entertainment business en Office management zeker tot de mogelijkheden.