De richting Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. De leerlingen combineren een brede algemene vorming met informaticawetenschappen en – in beperkte mate – bedrijfswetenschappen. 

Je zou kunnen stellen dat deze richting de opvolger is
van de richting Boekhouden-Informatica, maar nu met nog meer nadruk op
informatica. Omdat deze richting zich nu in een zuivere doorstroomfinaliteit
bevindt, zal ze theoretischer en dus zwaarder zijn dan de voorganger.

Lessentabel

 
VAKGEBIEDVAKKEN5de JAAR6de JAAR
TalenNederlands
Frans
Engels
Duits
3+1
2+1
2
1
3+1
2+1
2+1
1
Specifieke vormingBedrijfswetenschappen
Informaticawetenschappen
Communicatiewetenschappen
2
6
1
2
6
1
Positieve wetenschappenWiskunde
Natuurwetenschappen
3+1
2
4
1
Algemeen vormende vakkenGodsdienst
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Artistieke vorming
Mens en samenleving
Lichamelijke opvoeding
2
1
1
0
1
2
2
1
1
1
0
2
TOTAAL 3232

In deze richting kiezen we voor een brede algemene vorming met vier componenten:

 • een toegepaste informaticavorming;
 • een beperkt deel economie en bedrijfswetenschappen;
 • een wiskundig pakket in functie van economie;
 • een praktische taalkundige vorming Nederlands, Frans en Engels.

Het informaticapakket krijgt binnen de specifieke vorming de meeste aandacht en bestaat uit volgende onderdelen:

 • algoritmes en datastructuren;
 • numerieke methodes programmeren;
 • softwareontwikkeling in een object-georiënteerde omgeving;
 • databanken ontwerpen en beheren;
 • softwareapplicaties uitwerken van analyse tot implementatie.

Binnen het economisch en bedrijfswetenschappelijk pakket worden volgende onderwerpen behandeld:

 • analyse van macro- en micro-economische concepten;
 • aspecten van financiering;
 • analyse van de jaarrekening;
 • aspecten van recht, nodig voor de bedrijfsvoering.

Het basispakket wiskunde wordt uitgebreid met matrices, functies, integralen en statistiek.

Profiel van de leerling

De opleiding is in eerste instantie bedoeld voor leerlingen die uit de tweede graad  doorstroomfinaliteit komen en in het bijzonder uit de richtingen Bedrijfswetenschappen, Economische Wetenschappen, Natuurwetenschappen of Technologische Wetenschappen. Ze kiezen ervoor hun studies op de informatica te richten en het economische luik niet verder uit te breiden.

Ook jongeren uit andere doorstroomstudierichtingen zijn – in samenspraak met de school – welkom, mits zij interesse hebben in informatica en bereid zijn eventuele achterstanden bij te werken in de loop van het vijfde jaar.

Verdere profielkenmerken zijn:

 • De leerling heeft een brede interesse in informatica en wiskunde, maar ook in bedrijfswetenschappen.
 • De leerling heeft een goed theoretisch inzicht.
 • De leerling is in staat logisch en analytisch te denken en kan verbanden leggen.
 • De leerling wil graag levenslang blijven leren.

Mogelijkheden na Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen

Na de studie Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen hebben de leerlingen de mogelijkheid om te kiezen voor een studie in het hoger onderwijs. De meest logische vervolgopleidingen situeren zich binnen de studiegebieden Sociale Wetenschappen en Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (zowel academisch als professioneel). Als professionele bachelors komen zeker ook Onderwijs en Multimedia en Communicatietechnieken in aanmerking.

Maar dankzij het doorstroomprofiel van deze richting, is er eigenlijk weinig negatieve impact op de eigenlijke studiekeuze die leerlingen uiteindelijk zullen maken.