Met de modernisering van het secundair onderwijs worden de studierichtingen vanaf de tweede graad geordend in een tabel die is ingedeeld in domeinen en finaliteiten. In eerste instantie kies je een domein dat het best aansluit bij je interesses. Vervolgens zal je in functie van je abstractievermogen, je capaciteiten uit dat domein een studierichting kiezen in een welbepaalde finaliteit.

Ben je geïnteresseerd in een brede algemene vorming, schrik je niet terug voor complexe leerinhouden, leg je graag verbanden tussen leerstofgehelen, ben je bereid thuis veel tijd aan je studie te besteden en wil je later verder studeren in het hoger onderwijs – ook universiteit – dan kies je voor een eerder theoretische studierichting (doorstroomfinaliteit).

Wil je niet louter abstract denken, maar eerder ook theorie kunnen toepassen? Leer je liever vanuit concrete, herkenbare contexten? Wil je niet louter theoretisch maar ook praktijkgericht opgeleid worden? Wil je later kunnen verder studeren in het hoger onderwijs (eerder buiten de universiteit), een graduaat, een se-n-se-opleiding of meteen naar de arbeidsmarkt? Dan kies je voor een theoretisch-praktische studierichting (dubbele finaliteit).

Sint-Lodewijk focust zich in de tweede graad op twee studiedomeinen: Economie en Organisatie en Taal en Cultuur. Hierin bieden we vier studierichtingen aan. 

Schematisch kunnen we dit als volgt voorstellen

                           Doorstroomfinaliteit
(domeingebonden)
Dubbele finaliteit
Economie en
Organisatie
BedrijfswetenschappenBedrijf en Organisatie
Taal en Cultuur Taal en Communicatie
Toerisme

2de graad Bedrijfswetenschappen

 

2de graad Bedrijf en Organisatie

 

2de graad Taal en Communicatie

 

2de graad Toerisme

 

Op het einde van de tweede graad zal je duidelijk weten of je inderdaad meer talent hebt voor de ene of de andere richting. Het eindresultaat is een goed vertrekpunt voor een gefundeerde keuze naar de derde graad toe.