In het tweede jaar ga je stilaan kennis maken met de typische handelsvakken. Inzet en regelmatig werken zijn de sleutels tot het succes.

Lessentabel

VAKGEBIED VAKKEN 2de JAAR
Talen Nederlands
Frans
Engels
4
3
2
Economie en organisatie Economie en organisatie 5
Positieve wetenschappen Wiskunde
Natuurwetenschappen
4
1
Algemeen vormende vakken Godsdienst
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Techniek
Beeld
Muziek
Lichamelijke opvoeding
Leefsleutels
2
2
1
2
1
1
2
1
Keuze Remediëring Frans of wiskunde 1
TOTAAL 32