Elk trimester/semester bieden wij de gelegenheid om contact te nemen (al dan niet op uitnodiging voor dringende gevallen) om de resultaten te bespreken. De data van de oudercontacten worden aan de ouders per brief meegedeeld.

Ouders kunnen altijd een afspraak maken met de directie, de prefect, de leerkrachten of/en de sociale dienst. De bedoeling is eerder te voorkomen dan te genezen: als er problemen zijn is het altijd beter zo vlug mogelijk – in gezamenlijk overleg – een oplossing te zoeken.