Inrichtende macht

De Inrichtende Macht (I.M.) van een school is de eigenlijke organisator van en eindverantwoordelijke voor het onderwijs in die school. De gegevens die hier volgen hebben betrekking op de I.M. van onze school.

VZW Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Metropool (VZW KOBA Metropool)
Noorderlaan 108
2030 ANTWERPEN
KBO nr.: 0447.911.059

Raad van bestuur

  • Voorzitter a.i.: dhr. Fons Van Dijck
  • Afgevaardigd Bestuurder: dhr. Kristof Van Alboom

Interne beroepscommissie

Bij de voorzitter van deze commissie kunnen de ouders (of de meerderjarige leerling) beroep aantekenen bij een definitieve uitsluiting van hun zoon/dochter uit de school en – als ze niet akkoord gaan met de genomen beslissing van de delibererende klassenraad – op het einde van het schooljaar.

vzw KOBA Metropool
t.a.v. de Afgevaardigd-bestuurder
Nooitrust 4
2390 Westmalle