In het kader van het vak recht kwamen op vrijdag 17 februari 2 jeugdgriffiers converseren met de leerlingen van 5 Secretariaat-talen.