Op donderdag 16 februari trokken enkele leerlingen na de lessen, samen met de vakgroep wiskunde, naar de expo ‘Imaginary Maths’. Ze kregen een rondleiding door enkele doctoraatsstudenten wiskunde van de Universiteit Antwerpen over het wonder van de wiskunde vroeger, nu en in de toekomst.