Hartverwarmend, zo kan je de laatste week voor de krokusvakantie op campus Lombardenvest het best omschrijven. Enerzijds was er de Valentijnsactie door de leerlingen van het eerste jaar en anderzijds een steunactie voor Turkije en Syrië door de 2de graad.