Het thema van de poëzieweek was dit jaar ’thuis’. De beste inzendingen kregen iets lekkers en de werden op campus Lombardenvest geafficheerd.