Lessentabel

 

VAKGEBIED VAKKEN 6de JAAR
Talen Nederlands
Frans
Engels
3
3
3
Handel Bedrijfseconomie
Toegepaste Informatica
6+1*
5
Positieve wetenschappen Wiskunde
Natuurwetenschappen
4
1
Algemeen vormende vakken Godsdienst
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Esthetica
Lichamelijke opvoeding
2
1
1
1
2
TOTAAL 33

* inclusief getuigschrift bedrijfsbeheer

Boekhouden-Informatica is een boekhoudkundige studierichting die voorbereidt op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele bachelor). Daarom kiezen we voor een brede en evenwichtige vorming met drie componenten. Je krijgt in de eerste plaats een stevige algemene vorming. Bij de taalvakken (Nederlands, Frans en Engels) besteden we specifiek aandacht aan de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context. Maar je krijgt natuurlijk vooral een bedrijfsgerichte vorming.

Het specifiek gedeelte van de opleiding zit vervat in twee vakken:

Bedrijfseconomie

In de derde graad Boekhouden-Informatica maak je een uitgebreide studie van de boekhouding van een onderneming. Het deel bedrijfseconomie laat je kennismaken met het beleid van een onderneming en de gevolgen daarvan op boekhoudkundig vlak. Je leert boekhoudkundige verrichtingen binnen het bedrijf afhandelen in de context van de dubbele boekhouding. Je komt ook meer te weten over de boekhouding als beleidsinstrument bij het runnen van een onderneming. Naast theorie hebben we uiteraard ook oog voor de praktijk. Via disciplinedoorbrekende opdrachten verwerf je heel wat vaardigheden en attitudes die je later van pas zullen komen in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Toegepaste Informatica

Bij het vak Toegepaste Informatica verdiepen we ons in Softwareontwikkeling, je leert programmeren met C#:

 • OOP
 • lagenmodel
 • analyse
 • website

We gaan ook uitgebreid in op Informatiemanagement & Security:

 • een relationele databank ontwikkelen en bevragen
 • big data kritisch zoeken, analyseren en presenteren
 • beveiliging van data
   

Profiel van de leerling

 

Kiezen voor een opleiding Boekhouden-informatica kan je vanuit verschillende richtingen in de 2de graad.

Je kan probleemloos instromen vanuit de 2de graad Handel. Als je uit de tweede graad aso komt of uit een andere tso-richting dan Handel, kreeg je geen boekhoudkundige vorming en is je informaticakennis (ICT en voorbereiding op programmeren) eigenlijk onvoldoende. Je zal de eerste maanden in het vijfde jaar een behoorlijke inspanning moeten leveren om die achterstand weg te werken. Bij ons op school kan je een gepast inhaalprogramma volgen.

Als je voor Boekhouden-informatica kiest, beschik je over een groot probleemoplossend vermogen. De nadruk ligt immers op programmeren en analyseren. Een goede graadmeter is je interesse voor wiskunde en positieve wetenschappen. Leerlingen die wiskundig sterk zijn, ondervinden doorgaans minder problemen met gestructureerd programmeren.

Je hebt een groot doorzettingsvermogen. Je beschouwt het als een uitdaging om tot een oplossing voor het probleem te komen. En daarvoor is natuurlijk een gezonde dosis stiptheid, creativiteit en zelfstandigheid nodig.

Begeleid zelfstandig leren is ook een aspect dat in de opleiding BI veel aandacht krijgt. Heel wat leerstof wordt aangereikt in modules die je zelfstandig doorneemt om ze vervolgens onder begeleiding in de klas toe te passen.

 

Mogelijkheden na de richting Boekhouden-informatica

 

De 3de graad Boekhouden-informatica bereidt je voor op een (professionele) bacheloropleiding in het studiegebied:

 • Bedrijfsmanagement
 • Toegepaste informatica (Business & IT)
 • Officemanagement
 • Information Management & Security (nieuw!)

Om je vaardigheden verder te oefenen, kan je ook kiezen voor een Se-n-Se-opleiding in het studiegebied Handel (Immobiliënbeheer of Administratie vrije beroepen). Daarmee verhoog je ook je kans op onmiddellijke tewerkstelling in de sector.

Kies je er niet voor om verder te studeren, kan je aan de slag als boekhoudkundig bediende. Na een geslaagde opleiding Boekhouden-Informatica, ontvang je in ieder geval het attest bedrijfsbeheer, dat je de mogelijkheid biedt om een eigen zaak op te starten.