Lessentabel

 

VAKGEBIED VAKKEN 6de JAAR
Talen Nederlands
Frans
Engels
3
3
3
Handel Toegepaste informatica
Bedrijfsbeheer
Ondernemend project
Stage
9+1
2

2
Positieve wetenschappen Wiskunde
Natuurwetenschappen
4
1
Algemeen vormende vakken Godsdienst
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Lichamelijke opvoeding
2
1
1
2
TOTAAL 33
(+1)

Toegepaste informatica

 

De richting informaticabeheer is een informaticastudierichting die onze leerlingen voorbereidt op verder studeren in het hoger onderwijs. Het is dus een doorstroomrichting.

In deze richting kiezen we voor een brede en evenwichtige vorming met 4 componenten:

 • Een praktische taalkundige vorming Nederlands, Frans en Engels met aandacht voor de specifieke bedrijfseconomische context,
 • Een bedrijfsgerichte vorming met aandacht voor bedrijfsbeheer, zodat de leerling zich na zijn of haar studies kan vestigen als zelfstandig ondernemer,
 • Een wiskundige vorming die een hoger abstractieniveau vereist en ondersteunend is voor de informatica-component,
 • En natuurlijk: een toegepaste informatica vorming.

Het vak toegepaste informatica speelt in op het toenemend belang van informatica in ons dagelijks leven enerzijds en op de verwachtingen van hogescholen anderzijds. In het lessenrooster wordt het vak informatica opgesplitst in 2 deelvakken, nl.:

 • beheer van computersystemen en netwerken enerzijds en
 • het ontwikkelen en gebruiken van software anderzijds.

Iets meer in detail komen daarbij volgende onderdelen aan bod:

 • hardware en besturingssystemen, het beheren van een bedrijfsnetwerk
 • het ontwikkelen van toepassingen, programmeren dus,
 • het zelf beheersen maar ook het beheren van kantoorpakketten en
 • ten slotte: het ondersteunen van de gebruikers van een informaticasysteem.

Dit alles gebeurt via een projectmatige aanpak zodat naast kennis ook veel aandacht gegeven wordt aan vaardigheden en attitudes.

De normale instromers in deze handelsrichting komen uit de 2de graad Handel zodat er reeds een goede basis voor informatica en bedrijfsbeheer aanwezig is.

Echter: ook jongeren uit andere studierichtingen zoals handel-talen en ook jongeren uit andere studiegebieden zijn welkom. Weliswaar is daarbij interesse voor informatica een must en de bereidheid om achterstanden bij te werken gedurende het vijfde jaar.

Zeker even belangrijk als de studierichting waaruit zoon of dochter afkomstig is, is het profiel van de leerling:

 • Een leerling in deze richting wordt telkens opnieuw aangemoedigd om zich te documenteren en om vervolgens te analyseren.
 • Een leerling in deze richting kan opgedane ervaringen en kennis toepassen in nieuwe situaties.
 • Hetgeen inhoudt dat we graag werken met handige, zelfredzame doorzetters die levenslang willen leren.

Onze aanpak is aangepast aan dit profiel. We dagen onze leerlingen graag uit om al doende te leren. Waarbij we hen begeleiden en remediëren. Ook het leren op de werkvloer krijgt aandacht via een uitgebreide stage in het 6de jaar. Deze stage wordt gekoppeld aan de geïntegreerde proef die in het laatste jaar TSO verplicht is.

Zoals in het begin reeds aangegeven is deze iets zwaardere richting gericht op verder studeren. Een professionele bachelor ICT kan echter nog heel verschillende richtingen uit gaan:

 • Programmeren, i.h.b. gewone programma\’92s, apps, games
 • Netwerkinfrastructuur
 • Business information technologie
 • Multimedia (o.a. website creëren)
 • Embedded devices (o.a. processoren in huishoudapparaten, videorecorders, tv, enz.)

Daarnaast ontvangen de leerlingen die aan de gestelde eisen voldoen een attest bedrijfsbeheer dat hen helpt om een eigen zaak op te starten.

Er is ook de mogelijkheid om een 7de specialisatiejaar te volgen.

 

Profiel van de leerling

 

De richting Informaticabeheer bouwt naadloos verder op de kennis en de vaardigheden die je verwierf in de 2de graad Handel. Voor het vak informatica veronderstellen we dat je over een basiskennis ICT beschikt en vlot kan omspringen met de belangrijkste kantoortoepassingen (tekstverwerking, rekenblad en gegevensbeheer). Je kan ook een inleiding tot het programmeren succesvol verwerken.

Daarnaast ken je de basisprincipes van economie en boekhouden. Voor wiskunde is een doorstroming vanuit de 2de graad Handel ideaal omdat de leerplannen op elkaar zijn afgestemd. Kom je uit de 2de graad Handel-talen, zal je je moeten bijwerken. Ook als je uit een andere richting komt, zal je – in samenspraak met de school – de nodige inspanningen moeten leveren om de vereiste voorkennis op te doen.

Zoals je merkt is een technische aanleg en interesse onontbeerlijk. In deze afdeling staat de computer centraal en leer je probleemoplossend denken. Deductief en gestructureerd werken, fouten interpreteren en verhelpen zijn belangrijke talenten. Wie goed is in wiskunde bewijst al over die kwaliteiten te beschikken. Maar ook communicatieve vaardigheden zijn een pluspunt: ICT vereist vaak dat je samenwerkt met anderen.

 

Mogelijkheden na de richting Informaticabeheer

 

Informaticabeheer is eerst en vooral gericht op doorstroming. Toch kan je ook onmiddellijk je kans wagen op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld als pc-deskundige in een computerwinkeltje, als onderhoudstechnicus, assistent netwerkbeheerder of helpdeskmedewerker. Omdat je – mits een goede inzet voor het vak bedrijfsbeheer – aan het einde van deze opleiding meteen ook een attest bedrijfsbeheer behaalt, kan je ook meteen je eigen zaak opstarten, een computerwinkeltje bijvoorbeeld.

Wil je, zoals de meeste van je voorgangers, verder studeren, dan staan er heel wat deuren in het hoger onderwijs open. Velen kiezen in het grote aanbod voor een professionele bacheloropleiding multimedia, webverkeer, netwerkbeheer of programmeren. Voor wie kiest voor een Se-n-Se-opleiding, is de richting Commercieel Webverkeer een logische keuze, maar ook Immobiliënbeheer of Administratie vrije beroepen liggen binnen de mogelijkheden.