Dagelijks (behalve op woensdag) is er mogelijkheid om in de avondstudie te blijven. Deze begint na de lessen en eindigt om 17 u. Ook het verplicht nablijven kan in de avondstudie gebeuren. Je kan ook naar de avondstudie verwezen worden om één of meerdere kleine – door afwezigheid gemiste – toetsen in te halen. Leerlingen die te laat komen op school en hierdoor een toets missen, kunnen verplicht worden deze dezelfde dag in de avondstudie in te halen. Gedurende de examenperiode is er studiegelegenheid op school:
  • voormiddagstudie
    • bij één examen vanaf 10.30 u.
    • bij twee examens vanaf 11.15 u. tot 12.05 u.
  • namiddagstudie van 13.00 u. tot 16.30 u.