Op school is niet alleen je studie-inzet van belang. Je-goed-in-je-vel-voelen vinden we minstens even belangrijk. We begrijpen dat dit niet altijd en voor iedereen het geval is. In de eerste plaats kan je als leerling met je zorgen en kleine of grote problemen terecht bij je klassenleraar. 

Lukt dat niet (meer) dan kan je voor een luisterend oor aankloppen bij de leerlingenbegeleiding. Zij zullen je met open armen ontvangen. Weet ook dat je steeds met de nodige discretie zal worden beluisterd en opgevangen!

De leerlingenbegeleider kan ook zelf hierin een initiatief nemen als hem door een ouder, een (klassen)leraar, de prefect of directeur een probleemsituatie wordt toevertrouwd.

In de cel leerlingenbegeleiding is er op regelmatige basis overleg tussen de coördinatoren, de leerlingenbegeleiders, het CLB, de campusverantwoordelijke of de directie aangaande de vorderingen van leerlingen. De tijdens klassenraden gemaakte afspraken worden hier verder overlegd en opgevolgd.