Leerlingen worden op regelmatige basis geëvalueerd; resultaten worden via een frequente rapportering meegedeeld. De leerkracht speelt kort op de bal en probeert tijdig te interveniëren wanneer leerlingen achterop geraken en slechte resultaten behalen door een remediëringsaanbod op maat uit te werken. Op de remediërende en evaluerende klassenraden doorheen het jaar wordt hier bijzondere aandacht aan besteed.

De remediëring kan bestaan uit extra oefeningen, doorverwijzing naar individuele studiebegeleiding, voorstel tot het volgen van de avondstudie, bijwonen van de bijwerkklas voor een bepaald vak, extra ondersteuning Nederlands,

Ervaring leert ons dat het ter harte nemen van deze remediëring vaak dé sleutel is tot succes!