In de huiswerkklas wordt door leerkrachten een vakinhoudelijke ondersteuning aangereikt om huiswerk te maken en toetsen voor te bereiden. Leerlingen van de 1ste graad, waarvan we oordelen dat er thuis niet de gunstige omstandigheden kunnen worden gecreëerd om te studeren, worden hiervoor uitgenodigd.