Leerlingen met een geattesteerde leerontwikkelingsstoornis krijgen een op maat opgemaakt begeleidingsplan. Hierin zitten enerzijds de nodige sticordi-maatregelen verwerkt en anderzijds het verwachte engagement vanwege de betrokken leerling. 

Het uitgebreide intakegesprek bij de inschrijving peilt al naar mogelijke studieproblemen en/of leerontwikkelingsstoornissen. In dit laatste geval zal een apart intakegesprek met iemand van de werkgroep leerstoornissen plaatsvinden.