Elke school werkt samen met een CLB-team. Voor onze school bestaat het CLB-team uit:

Aanwezigheid CLB-medewerkers:

 • Vicky De Clopper: om de 2 weken op dinsdag op campus SJM en campus PVH
 • Sarah Greefs: op vrijdagvoormiddag (van 9 tot 12 uur) op campus LBV
 • Via chat: www.clb-chat.be 

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) ondersteunt leerlingen, hun ouders en de school bij het verhogen van het welbevinden van de leerlingen. Daarbij vertrekken we van de vragen van de leerlingen, hun ouders en de school.

Het CLB werkt onafhankelijk, we werken wel samen met de school maar zijn geen onderdeel van de school.

CLB-medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Wanneer op vraag van de school een intensieve begeleiding of onderzoek wordt opgestart, gebeurt dit met toestemming van de leerling boven 12 jaar of de ouders voor leerlingen beneden 12 jaar (conform het decreet op de centra voor leerlingenbegeleiding). De dienstverlening is volledig gratis.

De begeleiding kan gebeuren binnen 4 domeinen:

 • Leren en studeren: als het op school niet wil vlotten en meer hulp nodig is bij het leren leren, faalangst, motivatie, leerstoornissen, onderzoek en begeleiding van leerproblemen
 • Preventieve gezondheidszorg: vroegtijdig opsporen van lichamelijke afwijkingen, opvolgen van groei, gewicht, inentingen en besmettelijke ziekten. Bevorderen van een gezonde levensstijl en een gezonde leeromgeving
 • Schoolloopbaanbegeleiding: leren kiezen, informatie over opleidingen, testonderzoek op maat, hulp bij verkeerde studiekeuze of keuzemoeilijkheden
 • Sociaal en emotioneel welbevinden: niet naar school willen, als het niet vlot met leeftijdsgenoten of thuis, spijbelpreventie

Bij schoolverandering is het ook voor de leerling belangrijk dat wij over gegevens van vroeger beschikken. U kan echter ook weigeren dat het CLB-dossier wordt doorgegeven.

Dit kan:

 • enkel voor wat betreft de psychosociale gegevens (Medische gegevens en gegevens i.v.m. spijbelbegeleiding moeten altijd doorgegeven worden);
 • wanneer de nieuwe school samenwerkt met een ander CLB;
 • binnen de dertig dagen na inschrijving;
 • met een aangetekend schrijven aan de directeur van het vorig CLB.

Voor de leerlingen die dit schooljaar 18 jaar worden: het decreet op de centra voor leerlingenbegeleiding bepaalt dat de dossiers verder bewaard en beheerd worden op het CLB, Lysenstraat 36 te 2600 Berchem. Enkel met uw toestemming kan het dossier of delen ervan overgemaakt worden aan andere diensten.

Ombudsdienst


Onze medewerkers zetten zich in om kwaliteitsvol te werken. Indien u bedenkingen of klachten hebt willen wij die graag van u vernemen.

 • Spreek de betrokken CLB-medewerker aan en vraag uw reactie op te nemen in de voorzien interne procedure
 • Contacteer onze ombudsdienst (03 285 34 50).

VCLB De Wissel Antwerpen campus Centrum
Coeveltstraat 10
2100 Deurne
tel. 03 285 34 50
www.vclbdewisselantwerpen.be