Omdat heel wat leerlingen uit andere studierichtingen bij ons aansluiten, maken wij er een erezaak van hen – indien nodig – bij te werken. Zo kunnen zij vrij snel de achterstand voor bepaalde vakken wegwerken.

De leerkrachten maken een afspraak met de leerlingen, geven hen de vereiste theoretische lessen en de nodige oefeningen. Uiteraard verwachten wij dan de aanwezigheid en de volle inzet van de leerlingen. Voor deze bijwerklessen kan een vergoeding van 25,00 EUR per cursus worden gevraagd.

Wanneer het echter gaat om een achterstand die een grondigere aanpak vereist, kan niemand dit van een leerkracht verlangen zonder redelijke vergoeding.

Hier bevinden wij ons op het terrein van de privaatlessen. In het secundair onderwijs mag niemand van de personeelsleden privaatlessen geven aan een leerling die hij of zij, als lid van een klassenraad, moet beoordelen. Onze leerkrachten kunnen dan doorverwijzen naar een collega. Het staat de ouders uiteraard vrij deze aanbeveling op te volgen of niet.